ระบบกันรั่วซึม ( Water proofing system )

 
 
 
ระบบกันซึม ดีแมท ไฮโดรบรู๊ฟ ประกอบด้วยสารอครีลิคโคโพลิเมอร์ 100 % เสริมชั้นกลางด้วยใยแก้ว เพื่อเสริมความ
แข็งแรงในการยืดและหดตัว มีคุณสัมบัติป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ดี ผิววัสดุ เช่น ผิวกระเบี้ยง ผิวไม้ ผิวโลหะต่างๆ
และผิวคอนกรีต ชั้นของสารอครีลิคโคโพลิเมอร์ เป็นตัวประสานรอยร้าวของคอนกรีต เมื่อปูแล้วจะไม่เกิดรอยร้าวต่อ
เหมาะสำหรับปูพื้นบนดาดฟ้า หลังคาแบบต่างๆ ระเบียง กันสาด และรางน้ำ ทำได้ทั้งอาคารเก่าและใหม่...
   
 
คุณสมบัติพิเศษ
 
Durability : วัสดุกันซึม ดีแมท ไฮโดรบรู๊ฟ เสริมชั้นกลางด้วยใยแก้ว
เพื่อความแข็งแรงในการยืดหดตัว มีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ 100 %
 
Seamless : วัสดุกันซึม ดีแมท ไฮโดรบรู๊ฟ ไม่มีรอยต่อเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ไอน้ำสามารถผ่านได้
 
Flexibility : วัสดุกันซึม ดีแมท ไฮโดรบรู๊ฟ มีความยืดหยุ่นตัวได้สูง ตามมาตราฐาน ASTM D 1737
สามารถเชื่อมรอยแตกร้าวเล็กๆ บนพื้นผิว
 
Elongation : ตามค่าการยืดหยุ่นตัวได้มากถึง 200 % ตามมาตราฐาน ASTM D 882
 
Accessibility : วัสดุกันซึม ดีแมท ไฮโดรบรู๊ฟ สามารถใช้เป็นทางเดินได้ปกติ
 
Tensile strength : วัสดุกันซึม ดีแมท ไฮโดรบรู๊ฟ Tensile strength อยู่ที่ 211.3 Newton
 
Chemical resistance : วัสดุกันซึม ดีแมท ไฮโดรบรู๊ฟ ทนต่อการเจือจางบางชนิด เช่น น้ำมัน สารละลายชนิดอ่อน ผงซักฟอก
 
UV resistance : วัสดุกันซึม ดีแมท ไฮโดรบรู๊ฟ มีคุณสมบัติป้องกันรังสี อุนตร้าไวโอเลต ได้เป็นอย่างดี
 
Easy to apply : วัสดุกันซึม ดีแมท ไฮโดรบรู๊ฟ สามารถติดตั้งได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
 
Easy to maintain : วัสดุกันซึม ดีแมท ไฮโดรบรู๊ฟ สามารถทำความสะอาดได้ด้วยการเช็ดถู การฉีดน้ำ และใช้สารเคมีได้
 
การเตรียมพื้นผิว
ผิวของวัสดุที่จะทำกันซึมต้องสะอาด แห้ง ไม่มีขี้ปูน คราบน้ำมัน ควรปรับผิวให้ไหลไปทางท่อระบายน้ำก่อน
สำหรับผิวคอนกรีตใหม่ ต้องทิ้งผิวให้แห้งประมาณ 28 วัน
 
ขั้นตอนการทำงาน
1.Primer : ทารองพื้นด้วย ดีแมท ไฮโดรบรู๊ฟ แล้วทิ้งให้แห้งประมาณ 6 ชม.
2.Body code : ทาครั้งที่สอง ดีแมท ไฮโดรบรู๊ฟ เข้มข้นด้วยลูกกลิ้งแล้วทิ้งให้แห้ง 6 ชม.
3.Fibre glass mat : ขณะที่น้ำยาในชั้นสองยังเปี๊ยกอยู่ให้วางใยแก้วทันที
4.Second code : ดีแมท ไฮโดรบรู๊ฟ เข้มข้นใช้ลูกกลิ้งทาทับแผ่นใยแก้ว แล้วทิ้งไว้ 12 ชม.
5.Top code : ทาทับครั้งสุดท้้ายด้วย ดีแมท ไฮโดรบรู๊ฟ ใช้ลูกกลิ้งทาทับ แล้วทิ้งให้แห้ง 48 ชม
 

 Acrylic  Copolymer  Liquid –Applied Waterproofing
ระบบกันซึมชนิดอคริลิคโคโพลิเมอร์  เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้วชนิดแผ่นปูและเส้นใยแก้วในตัวผลิตภัณฑ์

   
 

Waterproof membrane
แผ่นปูกันซึมชิดเป่าไฟชนิดมีกาวในตัวและชนิดเป่าไฟ

   
 

Cement Base Waterproof
ซีเมนต์กันซึมและน้ำยากันซึม  คุณสมบัติพิเศษไม่มีสารพิษ  สำหรับบ่อน้ำ

   
 

PU-Foam & Epoxy Injection
สำหรับรอยแตกร้าวที่มีการรั่วซึม  ด้วยการฉีด อัดกาวแรงยึดเกาะสูงประสานรอยร้าวเป็นเนื้อเดียวกัน

   

ฉนวนกันความร้อน (Insulation system)

   
 
DMAT HEAT - FLEC
 
คุณลักษณะ
ดีแมทฮีทเฟล็กซ์ เป็นสีสะท้อนรังสีความร้อน  ชนิดอคริลิคผสม CERAMIC PARTICLES
ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อนสูงมาก  พร้อมทั้งดูดซับความร้อนต่ำ
และคายพลังงานความร้อนสูง ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นส่วนประกอบของวัสดุเคลือบกระสวยอวกาศ
ขององค์การ NASA  (NASA SPACE SHUTTLE)เหมาะสำหรับใช้เคลือบภายนอกอาคาร เช่น
หลังคา ดาดฟ้าและผนัง ดีแมทฮีทเฟล็กซ์ เป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ให้ประสิทธิภาพในการป้องกัน
ความร้อนจากภาย นอกสู่ภายในอาคารเนื่องจากแสงอาทิตย์สูงที่สุดประเภทหนึ่ง  เมื่อเทียบกับฉนวน
ป้องกัน ความร้อนประเภทอื่นๆ

คุณสมบัติของฉนวนสะท้อนความร้อน  ดีแมทฮีทเฟล็กซ์ 
โดยส่วนใหญ่  อุณหภูมิภายในอาคารที่เพิ่มขึ้นจากสภาพแวดล้อม มาจากรังสี ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่ตกกระทบพื้นผิวภายนอกอาคาร  โดยเฉพาะ หลังคา ซึ่งก่อให้เกิดความร้อนสะสม แล้วถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร ทำให้อุณหภูมิในอาคารสูงขึ้น ดีแมทฮีทเฟล็กซ์  จะเป็นฉนวน ป้องกันความร้อนที่ใช้หลักการป้องกันความร้อน ก่อนถ่ายเทเข้าสู่อาคาร เนื่องจากมีคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อนได้มากกว่า 93 % อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการดูดกลืนพลังงานความร้อนต่ำมาก  อุณหภูมิภายในอาคารจึงลดต่ำลง  มากถึง  10  องศาเซลเซียส จึงช่วยประหยัดพลังงานเป็นอย่างมาก

   
 

Cellumax
ผลิตภัณฑ์ฉนวนเยื่อกระดาษ ติดตั้งด้วยระบบฉีดพ่น (Cellulose  Insulation) ซึ่งมีคุณสมบัติกันความร้อนและมีส่วนช่วยในการลด อุณหภูมิภายในอาคาร ยังเป็นฉนวนดูดซับเสียงและลดเสียงสะท้อน

   
 

Ceramic Coating  Insulation 
ฉนวนป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์และกันรั่วซึมของน้ำ  เป็นสีน้ำอคริลิคคุณภาพสูงผสมกับอนุภาคเซรามิค 

   

ระบบพื้น ( Flooring system )

   
 

Floor hardener 
พื้นคอนกรีตผสมผงวัสดุเพิ่มความแข็งแรง ทนทานต่อการขูดขีด สึกกร่อน แตกร้าว  ของพื้นคอนกรีต 
สามารถปรับระดับความหนาและสีที่ต้องการได้

   
 

Epoxy
พื้นไร้รอยต่อ แข็งแรงสวยงาม ปราศจากฝุ่น สามรถรับน้ำหนักได้ดี ทานทานต่อสารเคมี
ทั้งชนิดทา Coating และปรับระดับ Self Leveling 

 
     
 

บริษัท  ดีแมท โปรดักส์ จำกัด
98/241  หมู่  2   ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ  10210
โทร.  0 2982 3015-6
แฟกซ์  0 2982 0813
E-mail  sale@dmatproducts.com