บริษัท ดีแมท โปรดักส์ จำกัด “DMAT” เป็นผู้ชำนาญงานด้านลิฟท์และบันไดเลื่อน ภายใต้ลิขสิทธิ์ยี่ห้อ " OLEODYNE "    มายาวนานกว่า 10 ปี ด้วยทีมงานติดตั้งและให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าในทุกๆภาคส่่วน   โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่ได้รับ การฝึกอบรมอย่างต่ิอเนื่อง อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น และบริัษัทยังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของ   KLEEMANN LIFTS มาตราฐานจากยุโรป ซึ่งนอกจากลิฟท์และบันไดเลื่อนแล้ว เรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ลิฟท์บ้าน ลิฟท์สำหรับคนพิการและคนชรา  อุปกรณ์จอดรถอัตโนมัติเป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันแพร่หลายในทั่วโลกมากกว่า 30 ปีมาแล้ว
 
     
 
 
       
   
 
     
 
ผลิตภัณฑ์ของเรา
 
 
 
1.KLEEMANN LIFTS
2.OLEODYNE LIFTS
3.DMAT
- WATERPROOFING SYSTEM
- INSULATION SYSTEM     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท  ดีแมท โปรดักส์ จำกัด
98/241  หมู่  2   ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ  10210
โทร.  0 2982 3015-6
แฟกซ์  0 2982 0813
E-mail  sale@dmatproducts.com
   ID LINE : JACK.DMAT